Formulier voor herroeping

Formulier voor herroeping

Onderstaande alleen invullen (kopieren/plakken) en terugzenden per e-mail naar info@reppaldecoratie.nl wanneer u de overeenkomst wilt herroepen.

Aan:

Reppal Decoratie
Vlierboomstraat 670
2564JR ‘s-Gravenhage

info@reppaldecoratie.nl

Ik/Wij* deel/delen* u hierbij mede, dat ik/wij* onze overeenkomst betreffende

de verkoop van de volgende producten: [aanduiding product]*

herroept/herroepen*Besteld op*/ontvangen op* [datum bestelling bij diensten of ontvangst bij producten]

[Naam consumenten(en)]

[Adres consument(en)]

[Handtekening consument(en)] (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)

* Doorhalen wat niet van toepassing is of invullen wat van toepassing is.